AWS - KOMPONENTY

_____

1. Připojení k vodovodu

2. Mechanický filtr
Velmi účinný mechanický filtr, který zadržuje zejména malé částice nerozpustné ve vodě, písek, hlína, jíl, vlasy a podobné nerozpustné částice. 

O velikosti nad 5 mikrometrů.

3. Vstupní filtr s aktivním uhlím
Aktivní uhlí obsažené ve filtru redukuje množství chloru ve vodě a tím předchází poškození povrchu následující osmotické membrány – nejchoulostivější části přístroje.

Aktivní uhlí se jako filtrační materiál používá již několik let k dechloraci vody a ke zlepšení její konečné chuti. Aktivní uhlí se nejčastěji vyrábělo z bukového dřeva, od nedávna se vyrábí z kokosových ořechů. Vyrábí se při teplotě nad 600 °C a při vysokém tlaku. Aktivní uhlí má dobré absorpční vlastnosti vůči chloru a aromatickým sloučeninám rozpustným ve vodě. Pitná voda pocházející z vodáren je kvůli dezinfekci intenzivně chlorována. Chlor je velmi aktivní plyn (během 1. světové války byl používán jako chemická zbraň) a příliš velká koncentrace chloru ve vodě způsobuje zničení osmotické membrány. Jedinou účinnou ochranou před chlorem je právě vstupní uhlíkový filtr. Aktivní uhlí ztrácí svou aktivitu samotným kontaktem s vodou a je jedno, jaké množství vody ním prochází. K poklesu aktivity uhlí dochází v prvních měsících pomalu, ale po 6 měsících se výrazně zrychluje.

4. Obousměrný ventil
Tento ventil má za úkol filtr vypnout v momentu naplnění čistou vodou.

5. Osmotická membrána
Osmotická membrána je "srdcem" celého systému. Proces reverzní osmózy odstraňuje z vody biologické a chemické znečištění. Póry membrány jsou 5 000× menší než průměrná baktérie a propouštějí jen částice vody a minerální prvky.

Čištění pitné vody pomocí reverzní osmózy patří mezi nejmodernější, nejefektivnější a nejlevnější metody. Tato metoda je jediná, která efektivně z vody odstraňuje nežádoucí chemické sloučeniny za současného ponechání ve vodě všech potřebných minerálních prvků -> chutná jako voda z horského potoku.

 

6. Konečný filtr s aktivním uhlím
Úkolem konečného uhlíkového filtru je zlepšení chuti čisté vody.

7. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a snižuje její redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

 Volné radikály na nás útočí ze všech stran, napadají zdravé buňky a způsobují zdravotní problémy. Jsou také jedním z příčin „rychlejšího” stárnutí. A je to právě redox, který generuje volné vodíkové ionty (velmi silný antioxidant), které jsou schopny „likvidovat“ tyto nebezpečné volné radikály. Redox snižuje ORP potenciál vody na zápornou hodnotu a současně dochází ke zvýšení pH vody (dostáváme alkalickou vodu, kterou doposud bylo možné získávat pouze jako produkt elektrolýzy v drahých ionizátorech). Další částí tohoto prvku filtru je mineralizátor, který je tvořen minerály vzácných zemin (turmalin, zeolit atd.). Již název napovídá jeho funkci = konečná mineralizace očištěné vody = obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

 

8. Magnetizér
Magnetizér je vyroben z kompozitního materiálu, sestávající se z pěti magnetů, vytvářejícího trubici. Trubicí protéká čištá voda. Díky tohoto působení magnetického pole dosáhne voda své optimální struktury, sníží se její povrchové napětí a přispívá tak k urychlení veškerých procesů hojení a regenerace organismu. Dále ke snížení agregace červených krvinek, k optimalizaci krevního oběhu, posílení imunitního systému,  a ke zvýšení vitality organismu.

 

9. Redox + mineralizátor
Redox zvyšuje pH vody a snižuje její redox potenciál; mineralizátor obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

Volné radikály na nás útočí ze všech stran, napadají zdravé buňky a způsobují zdravotní problémy. Jsou také jedním z příčin „rychlejšího” stárnutí. A je to právě redox, který generuje volné vodíkové ionty (velmi silný antioxidant), které jsou schopny „likvidovat“ tyto nebezpečné volné radikály. Redox snižuje ORP potenciál vody na zápornou hodnotu a současně dochází ke zvýšení pH vody (dostáváme alkalickou vodu, kterou doposud bylo možné získávat pouze jako produkt elektrolýzy v drahých ionizátorech). Další částí tohoto prvku filtru je mineralizátor, který je tvořen minerály vzácných zemin (turmalin, zeolit atd.). Již název napovídá jeho funkci = konečná mineralizace očištěné vody = obohacuje vodu o hořčík, draslík, vápník a sodík ve vyváženém poměru.

 

10. Zásobník s čistou vodou na 10 litrů
Vzhledem k velmi pečlivému a proto pomalému procesu čištění vody (membrána vytvoří 5 až 10 litrů čisté vody za hodinu), se voda shromažďuje v zásobníku. Podle tlaku vody ve vodovodu o objemu to je 8 až 10 litrů.

 

11. Supresor
Neočištěná voda, ve které zůstaly škodlivé chemické látky, se vyplavuje přímo do odtoku prostřednictvím supresoru.

 

12. Odtok neočištěné vody
Odtok neočištěné vody se instaluje v odtoku dřezu.

 

13. Vícecestná vodovodní baterie
Dvojitý kohoutek je natrvalo připevněný ke dřezu nebo kuchyňské lince a dává na výběr, jaký typ čisté vody požadujete:

   NA VAŘENÍ - jdoucí přímo z procesu čištění je vhodný i do varných konvic, kávovarů atd.

   PŘÍMO NA PITÍ - poskytuje vodu, která prošla redoxem a mineralizátorem - má vysoké pH, negativní redox potenciál a větší množství minerálních látek; je vhodný přímo na pití.